Protokoll och handlingar

Här hittar du protokoll och handlingar från politiska sammanträden.

Inför politiska sammanträden publiceras alltid en förteckning med vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Denna förteckning är allmän handling och finns tillgänglig här senast en vecka före sammanträdet.

Nämnder och styrelse

Handlingar till sammanträden i nämnder och styrelse är arbetsmaterial fram till sammanträdet äger rum och de publiceras först när besluten är fattade.

Handlingar till ärenden som behandlats i nämnderna och ska till regionstyrelsen för beslut publiceras efter sammanträdet i nämnden.

Regionfullmäktige

Handlingar inför regionfullmäktiges sammanträde publiceras nio dagar före sammanträdet.

Protokoll och handlingar

Protokoll publiceras från samtliga politiska sammanträden och finns tillgängliga när de är justerade.

protokoll och handlingar från sammanträdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidigare protokoll och handlingar

Här hittar du protokoll och handlingar från sammanträden innan 2019.

Protokoll och handlingar för Landstinget Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokoll och handlingar för gamla kommunalförbundet Region Blekinge