Protokoll och handlingar

Här hittar du protokoll och handlingar från politiska sammanträden.

Inför politiska sammanträden publicerar vi alltid en förteckning med vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Denna förteckning är allmän handling och finns tillgänglig här på vår webbplats en vecka före sammanträdet.

Nämnder och styrelse

Handlingar till dessa sammanträden är arbetsmaterial fram till sammanträdet äger rum. De finns här på vår webbplats först när besluten är fattade.

Handlingar till ärenden som kommer från nämnderna och ska vidare till regionstyrelsen för beslut finns här på webbplatsen när besluten är fattade i nämnderna.

Regionfullmäktige

Handlingar inför regionfullmäktige nås via vår webbplats elva dagar före sammanträdet.

Extra ärenden

Ibland tas extra ärenden upp på sammanträden. De blir tillgängliga här på regionblekinge.se först när besluten är fattade.

Protokoll

Alla protokoll finns tillgängliga här på vår webbplats när de är justerade.

Länk Till våra protokoll och handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster