Revisionen

Region Blekinges revisorer har till uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom Region Blekinge.

Revisorer för Region Blekinge och dess institutioner 2019-2022

  • Jan Björkman (S), ordförande
  • Tyrone Svärdh (L), vice ordförande
  • Peter Wald (S)
  • Lesley Appelgren (S)
  • Jeppe Johnsson (M)
  • Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
  • Robert Söderberg (SD)


Rapporter och revisionsberättelser

Här publiceras dokument som är inkomna till Region Blekinge innevarande år samt 2 år bakåt i tiden. Söker du äldre dokument kontaktar du Region Blekinges registratur och som hjälp har du en förteckning över äldre inkomna handlingar här.

Kontakta Region Blekinges registratur

Förteckning över äldre handlingarPDF

2020


2019

2018