Revisionen

Region Blekinges revisorer har till uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom Region Blekinges verksamhetsområde.

Revisorer för Region Blekinge och dess institutioner 2019-2022

  • Jan Björkman (S), ordförande
  • Tyrone Svärdh (L), vice ordförande
  • Peter Wald (S)
  • Lesley Appelgren (S)
  • Jeppe Johnsson (M)
  • Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
  • Robert Söderberg (SD)

Revisionsrapporter

2019

2018

2017

2016

2015

2014