Säkerhet

Varje dag vistas patienter, medarbetare, förtroendevalda, uppdragstagare, studenter och besökare i Region Blekinges lokaler. Oavsett vem du är ska du känna dig säker när du arbetar åt eller besöker oss.

Det gäller oavsett oönskade händelser, störningar eller omständigheter i samhället. Det förebyggande arbetet är därför avgörande och en kritisk framgångsfaktor för att på ett effektivt sätt reducera risker och konskevenser av oönskade händelser.

På dessa sidor beskriver vi hur vi arbetar med säkerhet och krisberedskap.

Hittade du informationen du sökte?