Allmän säkerhet

Region Blekinge ska tillhandahålla en trygg och säker miljö för patienter, medarbetare, resenärer, besökare, studerande och förtroendevalda.

Vi arbetar systematiskt med trygghet och säkerhet inom nedanstående delområden.

Bevakning

Region Blekinge har ett upphandlat bevakningsbolag som bevakar verksamhetens fastigheter, områden och intressen. Bevakningspersonal finns tillgänglig för alla medarbetare i Region Blekinge. På särskilt prioriterade platser finns det bevakningspersonal dygnet runt.

Brottshantering

Region Blekinge har processer, riktlinjer och rutiner som beskriver hur vi ska agera i en viss situation. Exempel på detta är en rutin för hur vi gör en polisanmälan. Här ingår även de processer som beskriver Region Blekinges förebyggande arbete med brottshantering.

Personalsäkerhet

Våra medarbetare ska känna sig trygga på arbetet. Region Blekinge arbetar med personalsäkerhet genom att förebygga händelser, hantera händelser och följa upp arbetet. Det omfattar bland annat hantering av hot- och våldssituationer, och ordningsregler för Region Blekinges kunder och besökare.

Teknisk säkerhet

Region Blekinge använder tekniska hjälpmedel för att skapa en trygg och säker miljö, exempelvis passagesystem, inbrottsskydd och kamerabevakning.

Hittade du informationen du sökte?