Säkerhetsskydd

Region Blekinge ska ha ett säkerhetsskydd för att skydda organisationens säkerhetskänsliga verksamhet som har bäring på Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Säkerhetsskydd handlar också om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) gäller alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den omfattar fler verksamheter än tidigare, och i lagstiftningen förtydligas att den gäller både offentliga och privatägda verksamheter. Den 1 januari och 1 december 2021 har lagen utökats med bestämmelser om bland annat överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och tillsynsmyndigheternas möjligheter till sanktionsavgifter.

Hittade du informationen du sökte?