Säkerhetsskydd

Region Blekinge ska ha ett säkerhetsskydd för att skydda rikets säkerhet och förebygga terroristbrott.

Region Blekinge ansvarar för samhällsviktig verksamhet och har en central del i det som kallas civilförsvaret. Region Blekinge ska enligt säkerhetsskyddslagen ha korrekt säkerhetsskydd för den del av Region Blekinges information och verksamhet som är skyddsvärd. Detta för att skydda Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott.

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).

Säkerhetsskydd är skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Det är också skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen om den hade varit tillämplig.

Hjälpte informationen på sidan dig?