Politisk organisation

Region Blekinge är en demokratiskt styrd verksamhet. Du kan själv påverka inriktningen och verksamheten genom att rösta i det allmänna valet vart fjärde år.

På dessa sidor kan du läsa om hur Region Blekinges politiska organisation är uppbyggd.

Skiss över den politiska organisationen som pdfPDF

Illustration