Politisk organisation

Region Blekinge är en demokratiskt styrd verksamhet. Du kan själv påverka inriktningen och verksamheten genom att rösta i det allmänna valet vart fjärde år.

På dessa sidor kan du läsa om Region Blekinges politiska organisation.

Skiss över den politiska organisationen som pdfPDF

Illustration över Region Blekinges politiska organisation
Hjälpte informationen på sidan dig?