Samverkansnämnden i Blekinge

Samverkansnämnden i Blekinge består av Region Blekinge och länets fem kommuner.

Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel för funktionshinder enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta med undantag för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.

I nämndens arbetsuppgifter ingår bland annat att samordna och genomföra upphandlingar av hjälpmedel, fastställa policy och riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet i Blekinge och fastställa kompetenskrav för förskrivning av hjälpmedel i länet.

Carina Fransson, verksamhetschef för hjälpmedelscenter, är ansvarig tjänsteperson emot samverkansnämnden i Blekinge.

Ledamöter 2019-2022

 • Emma Swahn-Nilsson (M), ordförande - Region Blekinge
 • Leif Håkansson (S), vice ordförande – Karlshamns kommun
 • Christel Friskopp (S) - Region Blekinge
 • Eva-Lotta Altvall (S) – Karlskrona kommun
 • Sara Blixt (M) – Ronneby kommun
 • Anders Fransson (M) – Sölvesborgs kommun
 • Yvonne Andreasson (S) – Olofströms Kommun

Ersättare

 • Jessica Persson (C) - Region Blekinge
 • Kenneth Nyström (S) - Region Blekinge
 • Jan-Åke Nordin (M) – Karlskrona kommun
 • Anette Rydell (S) – Ronneby kommun
 • Monica Nobach (S) – Karlshamns kommun
 • Patrik Krupa (M) – Olofströms Kommun
 • Daniel Berg (S) - Sölvesborgs kommun
Hjälpte informationen på sidan dig?