Samverkansnämnden i Blekinge

Samverkansnämnden i Blekinge består av Region Blekinge och länets fem kommuner.

Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel för funktionshinder enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta med undantag för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.

I nämndens arbetsuppgifter ingår bland annat att samordna och genomföra upphandlingar av hjälpmedel, fastställa policy och riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet i Blekinge och fastställa kompetenskrav för förskrivning av hjälpmedel i länet.

Carina Fransson, verksamhetschef för hjälpmedelscenter, är ansvarig tjänsteperson emot samverkansnämnden i Blekinge.

Ledamöter 2019-2022

Ersättare

Hjälpte informationen på sidan dig?