Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av regionfullmäktige. Styrelsen kan sägas vara Region Blekinges regering och sammanträder tio till tolv gånger per år. Styrelsens möten är öppna för allmänheten.

Styrelsen är Region Blekinges centrala organ för ledning av dess ekonomiska förvaltning, personalpolitik, lokalförsörjning, investeringar och upphandlingar, miljö, folkhälsa, hälsoval och regionsjukvård.

Regionstyrelsen behandlar och tar ställning till förslag som ska beslutas av regionfullmäktige. Styrelsen kan även självständigt besluta i vissa övergripande frågor.

Ledamöter oktober 2018-2022

 • Lennarth Förberg (M), ordförande
 • Lars Karlsson (C), förste vice ordförande
 • Christina Mattisson (S), andre vice ordförande
 • Johan Sandberg (M)
 • Emma Stjernlöf (M)
 • Erik Lindborg (KD)
 • Nils Ingmar Thorell (L)
 • Markus Alexandersson (S)
 • Teo Zickbauer (S)
 • Kjell-Åke Karlsson (S)
 • Christel Friskopp (S)
 • Erik Ohlson (V)
 • Björn T Nurhadi (SD)
 • Göran Eklund (SD)
 • Camilla Karlman (SD)

Ersättare

 • Magnus Gärdebring (M)
 • Gustav Nilsson (M)
 • Per-Ivar Johansson (C)
 • Ingrid Hermansson (C)
 • Robert Manea (KD)
 • Peter Christensen (L)
 • Annelie Rosenqvist (S)
 • Magnus Pettersson (S)
 • Hampus Engqvist (S)
 • Johanna Beijer (S)
 • Magnus Johansson (S)
 • Lena Johansson (V)
 • Nicolas Westrup (SD)
 • Margaretha Jonasson (SD)
 • Tommy Strannemalm (SD)