Pensionärsrådet

Pensionärsrådet lyder under regionstyrelsen och är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen.

Region Blekinges företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger om året.

Ledamöter 2019-2022

  • Ann-Charlotte Johansson (C), ordförande
  • Kenneth Johnsson (SD)
  • Kjell-Åke Karlsson (S)
  • Lennart Svantesson (KD)
  • Teo Zickbauer (S)

Ledamöter från pensionärsorganisationerna

Pensionärernas Riksorganisation, Blekingedistrikt (PRO)

Bernth Johnson
E-post: jakobstorp@gmail.com

Birgitta Jönsson
E-post: trensum4@gmail.com

Gun Ohlsson (ersättare)

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF)

Christel Svensson
E-post: christel.ronneby@blixtmail.se

Karin Karlsson
E-post: a.k.karlsson@bredband.net

Ingrid Liljedahl (ersättare)
E-post: ingrid-liljedahl@hotmail.com

Inger Löfblom Sjöberg (ersättare)
E-post: in.sjberglfblom@telia.com

SPF Seniorerna

Birgitta Sjölin-Johansson
E-post: birgittasjolin@outlook.com

Styrbjörn Gustavsson
E-post: styrbjorn.gustavsson@telia.com

Anitha Fredriksson (ersättare)

Sammanträdesplan

Länk till sammanträdesdatum under 2020