Pensionärsrådet

Pensionärsrådet lyder under regionstyrelsen och är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen.

Region Blekinges företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger om året.

Ordförande

  • Ann-Charlotte Johansson (C), ordförande

Länk till kontaktuppgifter för pensionärsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledamöter från pensionärsorganisationerna

Pensionärernas Riksorganisation, Blekingedistrikt (PRO)

Bernth Johnson
E-post: jakobstorp@gmail.com

Birgitta Jönsson
E-post: trensum4@gmail.com

Gun Ohlsson (ersättare)

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF)

Christel Svensson
E-post: christel.ronneby@blixtmail.se

Karin Karlsson
E-post: a.karin.karlsson@gmail.com

Ingrid Liljedahl (ersättare)
E-post: ingrid-liljedahl@hotmail.com

Inger Löfblom Sjöberg (ersättare)
E-post: in.sjberglfblom@telia.com

SPF Seniorerna

Birgitta Sjölin-Johansson
E-post: birgittasjolin@outlook.com

Styrbjörn Gustavsson
E-post: styrbjorn.gustavsson@telia.com

Anitha Fredriksson (ersättare)

Sammanträdesplan

Länk till sammanträdesdatum

Protokoll

Här publiceras protokoll från genomförda sammanträden innevarande år samt 2 år bakåt i tiden. Söker du äldre protokoll kontaktar du Region Blekinges registratur.

Kontakta Region Blekinges registratur

2021

Protokoll pensionärsrådet sammanträde 11 mars dok.nr 2021/00152-2PDF

2020

Protokoll pensionärsrådet sammanträde 12 mars dok.nr 2020/00169-3PDF

2019

Justerade minnesanteckningar pensionärsrådet 8 mars dok.nr 2019/00012-2PDF

Justerade minnesanteckningar pensionärsrådet 15 augusti dok.nr 2019/00012-4PDF

Protokoll pensionärsrådet 10 oktober dok.nr 2019/00012-6PDF

Protokoll pensionärsrådet 28 november dok.nr 2019/00012-8PDF


Hjälpte informationen på sidan dig?