Patientnämnden

Patientnämnden arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga om det uppstår problem i kontakten med hälso- och sjukvården eller tandvården.

Nämnden är till för både Region Blekinges patienter och kommunernas vårdtagare. Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter utan försöker lösa problemen i samråd med patient, vårdtagare och personal.

Vi ser till att dina upplevelser återförs till vården för att de där ska kunna ligga till grund för de förändringar som kan vara motiverade.

Här hittar du alla kontaktuppgifter till patientnämnden i Blekinge.

1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa hur du kan gå till väga om du inte är nöjd med vården. Där finns även kontaktuppgifter till nämndens tjänstepersoner. Cecilia Frih Klüft, verksamhetschef för patientnämndens kansli, är ansvarig tjänsteperson gentemot patientnämnden.

Patientnämndens ledamöter 2019-2022

 • Eva Franksson Colliander (C), ordförande
 • Iréne Ahlstrand Mårlind (M), förste vice ordförande
 • Karin Jeppsson (S), andre vice ordförande
 • Lennart Ung (KD)
 • Bodil Nyström (S)
 • Siv Elofsson (S)
 • Max Nielsen (SD)

Ersättare

 • Jack Bergen (M)
 • Ann-Catrin Carlsson (C)
 • Stefan Sörensson (L)
 • Jan Bremberg (S)
 • Pirjo Veteli (S)
 • Egzonita Maxhuni (S)
 • Lars Olsson (SD)

Kommande sammanträden