Om du inte är nöjd med vården

Om du har synpunkter eller klagomål på vården finns det flera sätt för dig att framföra detta, både som patient och som närstående.

Det är bra att i första hand vända sig direkt till den mottagning och vårdpersonal där du har blivit undersökt eller behandlad. Ofta kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet. Du kan också vända dig direkt till chefen vid den mottagning som du besökt.

Om kontakt mellan dig och vårdpersonal av någon anledning inte fungerar, kan du kontakta patientnämnden i Blekinge.

Patientnämnden i Blekinge

Patientnämnden arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga om det uppstår problem i kontakten med hälso- och sjukvården eller tandvården.

Nämnden är till för både Region Blekinges patienter och kommunernas vårdtagare. Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter, men kan hjälpa dig att få svar på de frågor och synpunkter du har till vården. Patientnämnden kan också informera dig om vilka rättigheter du har i vården och ge dig råd och stöd, om du vill söka ersättning för skada du har fått i vården.

Vi ser till att dina upplevelser återförs till vården för att de där ska kunna ligga till grund för de förändringar som kan vara motiverade.

På 1177.se finns mer information och blanketter som du kan använda Länk till annan webbplats.

Adress:
Patientnämndens förvaltning
371 81 Karlskrona
Telefon: 0455-73 10 90

Hittade du informationen du sökte?