Kultur för barn och unga

Kultur för barn och unga i Blekinge

Region Blekinge stöttar de regionala kulturverksamheterna i Blekinge med både regionala och statliga medel. Att erbjuda kultur för barn och unga är en viktig del av uppdraget.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp både inom den regionala och nationella kulturpolitiken.
Det är en av kulturpolitikens stora uppgifter att skapa förutsättningar för kulturlivet att nå barn och unga med kultur och att de får möjligheter till att själva skapa.

Barns tillgång till kultur och eget skapande är en del av FN:s Barnkonvention och barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna språket ska, enligt lag, särskilt främjas för nationella minoriteters barn och unga.

De regionala kulturverksamheterna erbjuder ett professionellt utbud för barn och ungdom.
Under respektive rubrik hittar du information och länkar till föreställningar, visningar, konserter, projekt, möjligheter och besöksmål.

Blekingemodellen

Blekingemodellen är en regional kulturgaranti som bygger på avtal mellan länets kommuner och Region Blekinge. Modellen innebär att alla 3-16 åringar i Blekinge ska få ta del utav minst två scenframträdanden med musik, teater och dans under skoltid per år.
Även skolbio och författarbesök ingår numera i Blekingemodellen.
Läs mer om Blekingemodellen här eller kontakta Christina Vermandis på Musik i Blekinge
för att få veta mer: christina.vermandis@regionblekinge.se

Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som skolans huvudmän kan söka för att integrera konst och kultur i grundskolan. Det ska bidra till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter.
Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webb Öppnas i nytt fönster. eller kontakta
Sigrid Oldenburg för att få veta mer: sigrid.oldenburg@regionblekinge.se

Kulturcrew

Genom samverkan mellan de regionala kulturverksamheterna i Blekinge erbjuds skolorna därtill
att delta i Kulturcrew, en arrangörsutbildning för barn och unga. Satsningen syftar till att genom
kunskap och inspiration stärka förutsättningarna för en ny generations arrangörer inom kulturens
område samt främja barn och ungas möte med professionella kulturskapare.
Kontakta Rebecca Yates på Musik i Blekinge för mer information: rebecca.yates@regionblekinge.se

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till verksamhetsutvecklare med flera med ansvar för kultur för barn och unga inom respektive konst- och kulturområde hittar du här.

Hjälpte informationen på sidan dig?