Blekingemodellen

Blekingemodellen innebär att Region Blekinge har beslutat att alla förskole- och skolbarn i åldern 3-16 år ska få ta del utav minst två scenframträdanden med musik, teater och dans per år under skoltid.

Blekingemodellen finansieras av Region Blekinge och av respektive kommun gemensamt genom samverkansavtal.

Region Blekinge fördelar medel till Musik i Blekinge och Blekinge Läns Bildningsförbund för att organisera kultur i skolan. Kommunerna är ansvariga för lokaler och eventuella transporter av elever.

Sedan något år ingår även skolbio och författarbesök i Blekingemodellen.

För mer information kontakta

Christina Vermandis, Musik i Blekinge: christina.vermandis@regionblekinge.se
Ann-Christin Bernhardsson, Blekinge Läns Bildningsförbund:

Foto: Andreas Nilsson

Hjälpte informationen på sidan dig?