Film och rörlig bild

Att ta del av och att själva skapa film lär oss något om hur vi själva och andra ser på världen. Film och rörlig bild kan ge oss en ökad förståelse för historien och få oss att ompröva sådant vi tagit för givet, den ger oss inblick i människors liv och tankar, i olika kulturer, tider och platser.

Att skapa egen film ger utlopp för kreativitet och blir språket som hjälper ungas berättelser och röster att komma fram. Idag ägnar vi oss allt mer åt att se och kommunicera med rörliga bilder och det är därför viktigt att diskutera den rörliga bildens betydelse och påverkan. För att bli filmkunnig behöver vi både se, samtala och skapa film.

Filmregion Sydost

Filmregion Sydost är en regional resurs för film i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län som stödjer arbetet med skolbio och filmskapande insatser, förmedlar filmpedagoger och lånar ut filmteknik.
Hos Filmregion Sydost finns det också möjlighet att söka ekonomiskt stöd för fortbildning och erfarenhetsutbyte inom det filmpedagogiska området.

Läs mer om hur Filmregion Sydost kan stötta dig i ditt filmpedagogiska arbete med barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
eller kontakta Niklas Lundin, filmkonsulent för barn och unga: niklas@filmregionsydost.se

Fler tips hittar du även på Filmregion Sydosts Facebooksida Länk till annan webbplats. samt på samt resursen Filmriket Länk till annan webbplats., där det finns både övningar och filmer.

Skolbio i Blekinge

Region Blekinge erbjuder samtliga kommuner i länet ekonomiskt stöd för att arrangera och utveckla skolbioverksamhet i syfte att elever ska få möjlighet till ökad kunskap om film.

Kontakta Christina Vermandis, Musik i Blekinge, för mer information: christina.vermandis@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?