Musik

Musikområdet är ett stort ekosystem, från musikskola till internationell export, och består av många genres och aktörer och är den konstform som konsumeras mest dagligen av befolkningen.

Den nationella kulturpolitiken handlar om att alla i hela landet ska ges möjlighet att ta del av ett varierat musikaliskt utbud, präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Musikområdet bidrar till bland annat till god hälsa, välbefinnande och livslångt lärande.

Musik i Blekinge

Musik i Blekinge är den regionala verksamhet som har i uppdrag att främja det professionella musiklivet i länet, verka för ökade arbetstillfällen för fria länsmusiker, ha ett särskilt ansvar för vår tids musik inom alla genrer samt prioritera och utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

Läs mer om Musik i Blekinges skolprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blekingemodellen i länets skolor

Musik i Blekinge och Blekinge Läns Bildningsförbund samverkar för att tillsammans med kommunerna genomföra Blekingemodellen, som innebär att alla skolelever i Blekinge mellan 6-16 år ska få uppleva minst två scenkonstföreställningar (teater, dans och musik) per år.
Musikföreställningar arrangeras även för förskolebarn från 3 år.
Sen 2018 erbjuds även film och litteratur i vissa årskurser. Föreställningarna arrangeras av kommunerna som spelar en viktig roll i genomförandet. Samarbetet gör att Blekinge är bland de bästa i Sverige på att nå alla barn i sin region med scenkonstupplevelser.
Kontakta Christina Vermandis, Musik i Blekinge, för mer information: christina.vermandis@regionblekinge.se

Kulturcrew

Genom samverkan mellan de regionala scenkonstverksamheterna i Blekinge erbjuds skolorna därtill att delta i Kulturcrew, en arrangörsutbildning för barn och unga. Satsningen syftar till att genom
kunskap och inspiration stärka förutsättningarna för en ny generations arrangörer inom kulturens område samt främja barn och ungas möte med professionella kulturskapare.
Kontakta Rebecca Yates på Musik i Blekinge för mer information: rebecca.yates@regionblekinge.se

Foto: Joakim Larnö

Hittade du informationen du sökte?