Inköp och upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Därmed skapas en effektiv konkurrens mellan dem som vill göra affärer med Region Blekinge.

Ett bra arbete med upphandlingar innebär också att Region Blekinge får bra pris och kvalitet vid inköp. Stora och viktiga inköpsområden är förbrukningsmaterial till vården, läkemedel, livsmedel, hjälpmedel, it och medicinteknisk utrustning.

Region Blekinge lägger stor vikt vid kostnadseffektiva affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. I Region Blekinge är det affärsavdelningen på regionstaben som leder arbetet med upphandlingar.

Aktuella upphandlingar i Kommers


 • Inkontinensartiklar, absorberande produkter 2024 2024-05-06
  Upphandlingen omfattar absorberande produkter inom inkontinensartiklar för leverans till öppen och slutenvården.

  Syftet med upphandlingen är att säkerställa ett brett sortiment för patienter, både vuxna och barn, med urinläckage och säkra leveranser till regionen. De flesta patienterna får produkterna förskrivna till hemmet men upphandlingen omfattar även sortiment för inneliggande patienter.

  I upphandlingen ingår följande produktområden:
  Produkter för små, mellan och stora urinläckage...

  Läs mer

 • Hjälpmedel Trehjuliga cyklar för vuxen 2024-04-29
  Upphandlingen avser trehjuliga cyklar som hjälpmedel för vuxna med funktionsnedsättning. Upphandlingen är en samupphandling med Region Skåne och Region Halland.
  Läs mer

 • Andningsmasker avsedda för respiratorer 2024-04-25
  Upphandling avseende
  Andningsmasker för produktområdet respiratorer (CPAP, Bilevel och Ventilatorer) framförallt för användning vid vård i hemmiljö.

  Läs mer

 • Madrasser för hemsjukvård, 2024 2024-04-24
  Madrasser trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande för användning vid vård i hemmet,
  särskilda boende och vårdinrättningar.

  Läs mer
Hittade du informationen du sökte?