Inköp och upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Därmed skapas en effektiv konkurrens mellan dem som vill göra affärer med Region Blekinge.

Ett bra arbete med upphandlingar innebär också att Region Blekinge får bra pris och kvalitet vid inköp. Stora och viktiga inköpsområden är förbrukningsmaterial till vården, läkemedel, livsmedel, hjälpmedel, it och medicinteknisk utrustning.

Region Blekinge lägger stor vikt vid kostnadseffektiva affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. I Region Blekinge är det affärsavdelningen på regionstaben som leder arbetet med upphandlingar.

Aktuella upphandlingar i Kommers


 • Bränsleflis 2023 2023-04-27
  Bränsleflis för eget värmeverk Blekingesjukhuset Karlskrona.
  Läs mer

 • Analysplattform för Blekingetrafiken 2023-04-24
  Upphandlingen omfattar drift, förvaltning och utveckling av Blekingetrafikens analysplattform.
  Läs mer

 • Handledningstjänster 2023 2023-03-30
  Handledningstjänster för Region Blekinges hälso- och sjukvårdsförvaltning
  Läs mer

 • System för ett digitalt dialog- och kunskapsstöd för svårläkta sår 2023-04-17
  Upphandling avser ett system för ett digitalt dialog-och kunskapsstöd för svårläkta sår där det på ett enkelt sätt går att dokumentera och fotografera sår via mobilapplikation och därefter konsultera specialister via verktyget för att i slutändan ge patienterna bättre sårvård. Upphandlingen görs i samverkan mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge län.
  Läs mer
Hjälpte informationen på sidan dig?