Inköp och upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Därmed skapas en effektiv konkurrens mellan dem som vill göra affärer med Region Blekinge.

Ett bra arbete med upphandlingar innebär också att Region Blekinge får bra pris och kvalitet vid inköp. Stora och viktiga inköpsområden är förbrukningsmaterial till vården, läkemedel, livsmedel, hjälpmedel, it och medicinteknisk utrustning.

Region Blekinge lägger stor vikt vid kostnadseffektiva affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. I Region Blekinge är det affärsavdelningen på regionstaben som leder arbetet med upphandlingar.

Region Blekinge byter upphandlingssystem från Amesto till Kommers.

Under en övergångsperiod kommer det därför att finnas länkar till båda upphandlingssystemen i vår leverantörsportal.

För upphandlingar som annonseras t.o.m 2022-03-25 ska förfrågningsunderlag hämtas ut, anbud lämnas in och frågor gällande upphandlingen ställas i Amesto.

Tilldelningsbeslut i Amesto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För upphandlingar som annonseras fr.o.m 2022-03-28 ska förfrågningsunderlag hämtas ut, anbud lämnas in och frågor gällande upphandlingen ställas i Kommers.Aktuella upphandlingar i Kommers Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell länk för upphandlingen i fråga framgår även i annonserade upphandlingsdokument.

Hjälpte informationen på sidan dig?