Inköp och upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Därmed skapas en effektiv konkurrens mellan dem som vill göra affärer med Region Blekinge.

Ett bra arbete med upphandlingar innebär också att Region Blekinge får bra pris och kvalitet vid inköp. Stora och viktiga inköpsområden är förbrukningsmaterial till vården, läkemedel, livsmedel, hjälpmedel, it och medicinteknisk utrustning.

Region Blekinge lägger stor vikt vid kostnadseffektiva affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. I Region Blekinge är det affärsavdelningen på regionstaben som leder arbetet med upphandlingar.

Aktuella upphandlingar i Kommers


 • Besökssystem 2024 2024-06-26
  Denna upphandling avser köp av besökssystem till Region Blekinges administrativa lokaler i Wämö Center som on-prem lösning, enligt beskrivning i upphandlingsdokumentationen.

  Uppdraget omfattar även installation, integration och konfiguration av systemet till driftfärdigt skick, utbildning för expertanvändare och IT-ingenjörer samt avtal om systemets service och underhåll.

  Upphandlingen innehåller även en ramavtalsdel avseende kontinuerliga leveranser av erforderligt förbrukningsmateri...

  Läs mer

 • Profilbutik 2024 2024-07-05
  Profilbutik och profilprodukter åt hela Region Blekinge
  Läs mer

 • Datacenter - Servrar, lagring och produktnära tjänster 2024 2024-06-24
  Datacenter - Servrar, lagring och produktnära tjänster 2024
  Läs mer
Hittade du informationen du sökte?