Inköp och upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Därmed skapas en effektiv konkurrens mellan dem som vill göra affärer med Region Blekinge.

Ett bra arbete med upphandlingar innebär också att Region Blekinge får bra pris och kvalitet vid inköp. Stora och viktiga inköpsområden är förbrukningsmaterial till vården, läkemedel, livsmedel, hjälpmedel, it och medicinteknisk utrustning.

Region Blekinge lägger stor vikt vid kostnadseffektiva affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. I Region Blekinge är det affärsavdelningen på regionstaben som leder arbetet med upphandlingar.

Aktuella upphandlingar i Kommers


 • Grovdiskmaskin och blandningsmaskin 2023 2023-12-08
  Upphandlingen avser köp av 1 st grovdiskmaskin och 1 st blandningsmaskin. Uppdraget omfattar installation av ny utrustning och bortforsling av befintlig samt utbildning av personal. Det ska även finns reservdelar och support under garantitiden.
  Läs mer

 • Hjälpmedel cyklar - trehjuliga cyklar och specialcyklar 2023 2023-12-12
  Upphandlingen omfattar hjälpmedel cyklar - trehjuliga samt specialcyklar till Region Blekinge, Region Halland och Region Skåne.
  Läs mer

 • Ortopedtekniska produkter 2023 2023-12-11
  Ortopedtekniska produkter
  Läs mer

 • Tolktjänster 2023 2023-12-13
  Upphandlingen avser att tillgodose Region Blekinges behov av tolkningstjänster till och från det svenska språket med hjälp av distanstolk (telefon/video), tolkning på plats samt akuttolk. Upphandlingen omfattar inte digitala tolktjänster.
  Läs mer

 • Ersättningsetablering Fysioterapi 2023-12-17
  Ersättningsetablering Fysioterapi
  Läs mer
Hjälpte informationen på sidan dig?