Dokument för leverantörer

Här hittar du olika dokument som du behöver ta del av i din roll som leverantör till Region Blekinge.

Uppförandekod

Region Blekinge samarbetar med Sveriges kommuner och regioner för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Som leverantör till Region Blekinge måste du följa "Sveriges kommuner och regioners uppförandekod för leverantör", se rubriken dokument och länkar.

Hittade du informationen du sökte?