Request for information, RFI

En upphandling kan föregås av en så kallad request for information, RFI. En RFI är ett sätt för oss att samla information om olika produkter och tjänster på marknaden.

Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag.

Vid en RFI får företag möjlighet att lämna information bland annat om företagets produkter och tjänster. Region Blekinge har inte någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter en RFI. Det utgår inte någon ekonomisk ersättning för att delta i en RFI.

Hittade du informationen du sökte?