Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Detta register kallas diarium.

I Region Blekinges diarium öppnas och registreras varje dag Region Blekinges post och blir därmed offentlig. Undantag är bland annat ärenden med sekretess och patientärenden. Alla som vistas i Sverige har rätt att läsa dessa allmänna handlingar.

Diariet ansvarar även för Region Blekinges arkiverade handlingar. Inom diariet finns bland annat vissa äldre förlossningsjournaler arkiverade. Handlingarna inklusive betyg från Region Blekinges tidigare vårdgymnastium och vårdhögskola (BIH) finns också bevarade i diariet.

Politiska instanser som exempelvis regionstyrelsen skriver protokoll efter alla sina sammanträden.