Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Detta register kallas diarium.

I Region Blekinges diarium registreras varje dag inkommande, utgående och upprättade handlingar och de blir därmed allmänna handlingar. Alla som vistas i Sverige har rätt att läsa dessa allmänna handlingar förutsatt att de inte är sekretessbelagda.

Protokoll och handlingar från politiska sammanträden finns publicerade på webben och mer information om detta finns att läsa på sidan om protokoll och handlingar.

Begränsning av fysiska besök under coronapandemin

Från och med måndagen den 16 november och så länge de allänna råden gäller kan vi tyvärr inte ta emot besök på plats. Besökare hänvisas istället till telefonkontakt och om digitalt möte önskas kan det ordnas. 

Region Blekinge
Registraturen
Telefon: 0455-73 1095
Telefontid: måndag-fredag 9-12 samt 13-14
E-post: region@regionblekinge.se

Vecka 26 - 28

Telefontid: måndag-fredag 9-12


Hjälpte informationen på sidan dig?