Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Detta register kallas diarium.

I Region Blekinges diarium registreras varje dag inkommande, utgående och upprättade handlingar och de blir därmed allmänna handlingar. Alla som vistas i Sverige har rätt att läsa dessa allmänna handlingar förutsatt att de inte är sekretessbelagda.

Protokoll och handlingar från politiska sammanträden finns publicerade på webben och mer information om detta finns att läsa på sidan om protokoll och handlingar.

Region Blekinge
Registraturen
Telefon: 0455-73 10 95
Telefontid: måndag–fredag klockan 8–12 samt klockan 13–14.
E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?