Regionala utvecklingsnämnden

Nämnden ansvarar för den regionala utvecklingen i Region Blekinge.

Nämnden beslutar om den regionala utvecklingen. Beslut som gäller större och principiella frågor fattas av regionfullmäktige.

Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör, är ansvarig tjänsteperson emot regionala utvecklingsnämnden.

Ordförande 2023–2026

  • Richard Pelle (S), ordförande
  • Anna Ekberg (KD), förste vice ordförande
  • Fredrik Thomasson (SD), andre vice ordförande

Länk till kontaktuppgifter för regionala utvecklingsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Richard Pelle, Socialdemokraterna (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Richard Pelle (S), ordförande

Hjälpte informationen på sidan dig?