Regionala utvecklingsnämnden

Nämnden ansvarar för den regionala utvecklingen i Region Blekinge.

Nämnden beslutar om den regionala utvecklingen. Beslut som gäller större och principiella frågor fattas av regionfullmäktige.

Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör, är ansvarig tjänsteperson emot regionala utvecklingsnämnden.

Ledamöter 2019-2022

 • Johan Sandberg (M), ordförande
 • Ingrid Hermansson (C), förste vice ordförande
 • Magnus Johansson (S), andre vice ordförande
 • Gustav Nilsson (M)
 • Mats Andersson (C)
 • Thommy Svensson (KD)
 • Inga-Lena Fischer (L)
 • Morgan Bengtsson (S)
 • Per-Ola Mattsson (S)
 • Sandra Bizzozero (S)
 • Magnus Pettersson (S)
 • Johanna Beijer (S)
 • Robert Lindén (SD)
 • Göran Eklund (SD)
 • Bengt Johansson (SD)
 • Christopher Larsson (SD)

Ersättare

 • Anders Mikler (M)
 • Patrick Jacobsen (M)
 • Anna Blissing (C)
 • Gilbert Nilsson (C)
 • Willy Persson (KD)
 • Börje Dovstad (L)
 • Malin Månsson (S)
 • Suzanne Svensson (S)
 • Kjell-Åke Karlsson (S)
 • Pia Carlsson (S)
 • Markus Degerskär (S)
 • Annika Westerlund (S)
 • Max Nielsen (SD)
 • Margaretha Jonasson (SD)
 • Jimmy Rask (SD)