Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Vid regionala utvecklingsnämndens möte 2020-09-27 § 73 beslutades att inrätta ett arbetsutskott till nämnden från och med den 1 januari 2021.

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott svarar för genomgång av ärenden till nämnden. Arbetsutskottet beslutar i ärenden på delegation från nämnden.

Ordförande 2023–2026

  • Richard Pelle (S), ordförande
  • Anna Ekberg (KD), förste vice ordförande
  • Fredrik Thomasson (SD), andre vice ordförande

Länk till kontaktuppgifter för regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommande sammanträden

Länk till sammanträdesplan

Hjälpte informationen på sidan dig?