Regionfullmäktige

Region Blekinge styrs av regionfullmäktige som består av 57 folkvalda politiker från hela länet. Dessa väljs vart fjärde år. Alliansen leder regionfullmäktige.

Regionfullmäktige fastställer de övergripande målen för Region Blekinges verksamheter och de ekonomiska ramarna. Det är också regionfullmäktiges uppgift att utse ledamöter till regionsstyrelsen, regionstyrelsens utskott och olika styrelser och organisationer, såväl inom som utanför Region Blekinge.

Fullmäktige sammanträder cirka sju gånger varje år. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i dagspressen och på Region Blekinges hemsida. De äger för det mesta rum på Wämö center i Karlskrona.

Ordförande

  • Birgitta Ståhl (M), ordförande
  • Peter Christensen (L), förste vice ordförande
  • Kalle Sandström (S), andre vice ordförande

Folkvalda politiker

Länk till kontaktuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommande sammanträden

Länk till sammanträdesdatumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?