Funktionsstödsrådet

Funktionsstödsrådet lyder under regionstyrelsen och är ett samarbetsorgan mellan brukarorganisationerna i Blekinge och regionens förtroendevalda. Funktionsstödsrådets syfte är att vara ett samverkansorgan för överläggningar och information mellan brukarorganisationerna och Region Blekinge.

Funktionsstödsrådet ska också vara ett forum där organisationernas sakkunskap kan förmedlas till Region Blekinge och där huvudmännen kan få en samlad föreställning om funktionsnedsättningar och olika gruppers behov. Rådet sammanträder fyra gånger om året.

Ordförande

 • Peter Christensen (L), ordförande
 • Christel Friskopp (S), vice ordförande

Länk till kontaktuppgifter för funktionsstödsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Ledamöter i brukarföreningarna

Synskadades Riksförbund (SRF)

 • Nancy Johansson
 • Per-Arne Krantz (ersättare)

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

 • Sven-Olof Persson (ersättare)

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

 • Kerstin Linde
 • Amon Anagrius (ersättare)

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

 • Anita Sjödahl
 • Michaela Eriksson (ersättare)

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)

 • Annelie Ahm
 • Inga-Lill Johansson
 • Miriam Mattsson
 • Berndt Ohlin
 • José Espinoza (ersättare)
 • Jesper Magnusson (ersättare)
 • Gun Knoester Mårtensson (ersättare)
 • Anna-Lena Spogard Bengtsson (ersättare)


Sammanträdesplan

Länk till sammanträdesdatum under 2020

Protokoll

Här publiceras protokoll från genomförda sammanträden innevarande år samt 2 år bakåt i tiden. Söker du äldre protokoll kontaktar du Region Blekinges registratur.

Kontakta Region Blekinges registratur

2020

Protokoll funktionsstödsrådet 24 februari dok.nr 2020/00170-2PDF

2019

Protokoll funktionsstödsrådet 26 november dok.nr 2019/00013-9PDF

Protokoll funktionsstödsrådet 19 september dok.nr 2019/00013-7PDF

Protokoll funktionsstödsrådet 16 maj dok.nr 2019/00013-4PDF

Protokoll funktionsstödsrådet 7 mars dok.nr 2019/00013-2PDF

2018

Protokoll länshandikapprådet 22 februari PDF

Protokoll länshandikapprådet 17 maj PDF