Samverkansnämnd för Region Blekinge och Region Kronoberg

Region Kronoberg och Region Blekinge samarbetar kring klinisk mikrobiologi. Samarbetet sköts genom samverkansnämnden, som ska se till att styrningen och ledningen av den gemensamma kliniken fungerar.

Utöver nedanstående ledamöter från Region Blekinge finns även ledamöter från Region Kronoberg i nämnden.

Ledamöter 2019-2022

 • Lennarth Förberg (M), vice ordförande
 • Christina Mattisson (S)
 • Björn T Nurhadi (SD)

Ersättare

 • Lars Karlsson (C)
 • Markus Alexandersson (S)

Ledamöter 2023–2026

 • Christina Mattisson (S), vice ordförande
 • Magnus Johansson (S)
 • Björn T Nurhadi (SD)

Ersättare

 • Kevin Ny (C)
 • Karin Nordvall (C)
 • Robert Lindén (SD)
Hjälpte informationen på sidan dig?