Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott svarar för genomgång av ärenden till styrelsen och beslutar om medel till forskning. Arbetsutskottet beslutar även i andra ärenden som överlämnats av regionstyrelsen.

Arbetsutskottet fungerar också som krisledningsnämnd och är då direkt underställt regionfullmäktige.

Ledamöterna i arbetsutskottet är regionråd och oppositionsråd.

Ordförande

  • Robert Lindén (SD), ordförande
  • Sofia Ahlin (M), förste vice ordförande
  • Christina Mattisson (S), andre vice ordförande

Länk till kontaktuppgifter för regionstyrelsens arbetsutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommande sammanträden

Länk till sammanträdesplan

Ledamöter

Robert Lindén, Sverigedemokraterna

Robert Lindén (SD)

Sophia Ahlin, Moderata samlingspartiet

Sophia Ahlin (M)

Christina Mattisson, Socialdemokraterna

Christina Mattisson (S)

Magnus Johansson, Socialdemokraterna (S)

Magnus Johansson (S)

Richard Pelle, Socialdemokraterna (S)

Richard Pelle (S)

Kevin Ny, Centerpartiet

Kevin Ny (C)

Hjälpte informationen på sidan dig?