Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott svarar för genomgång av ärenden till styrelsen och beslutar om medel till forskning. Arbetsutskottet beslutar även i andra ärenden som överlämnats av regionstyrelsen.

Arbetsutskottet fungerar också som krisledningsnämnd och är då direkt underställt regionfullmäktige.

Ledamöterna i arbetsutskottet är regionråd.

Ledamöter oktober 2018 - 2022

 • Lennarth Förberg (M), ordförande
 • Lars Karlsson (C), förste vice ordförande
 • Christina Mattisson (S), andre vice ordförande
 • Emma Stjernlöf (M)
 • Christel Friskopp (S)
 • Kjell-Åke Karlsson (S)
 • Björn T Nurhadi (SD)

Ersättare

 • Per-Ivar Johansson (C)
 • Erik Lindborg (KD)
 • Nils Ingmar Thorell (L)
 • Magnus Johansson (S)
 • Markus Alexandersson (S)
 • Erik Ohlson (V)
 • Louise Erixon (SD)