Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott svarar för genomgång av ärenden till styrelsen och beslutar om medel till forskning. Arbetsutskottet beslutar även i andra ärenden som överlämnats av regionstyrelsen.

Arbetsutskottet fungerar också som krisledningsnämnd och är då direkt underställt regionfullmäktige.

Ledamöterna i arbetsutskottet är regionråd.

Ordförande

  • Lennarth Förberg (M), ordförande
  • Lars Karlsson (C), förste vice ordförande
  • Christina Mattisson (S), andre vice ordförande

Länk till kontaktuppgifter för regionstyrelsens arbetsutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommande sammanträden

Länk till sammanträdesplan

Hjälpte informationen på sidan dig?