Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott svarar för genomgång av ärenden till styrelsen och beslutar om medel till forskning. Arbetsutskottet beslutar även i andra ärenden som överlämnats av regionstyrelsen.

Arbetsutskottet fungerar också som krisledningsnämnd och är då direkt underställt regionfullmäktige.

Ledamöterna i arbetsutskottet är regionråd och oppositionsråd.

Ordförande

  • Christina Mattisson (S), ordförande
  • Kevin Ny (C), förste vice ordförande
  • Robert Lindén (SD), andre vice ordförande

Länk till kontaktuppgifter för regionstyrelsens arbetsutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommande sammanträden

Länk till sammanträdesplan

Ledamöter

Christina Mattisson, Socialdemokraterna

Christina Mattisson (S)

Kevin Ny, Centerpartiet

Kevin Ny (C)

Robert Lindén, Sverigedemokraterna

Robert Lindén (SD)

Magnus Johansson, Socialdemokraterna (S)

Magnus Johansson (S)

Richard Pelle, Socialdemokraterna (S)

Richard Pelle (S)

Björn Tenland Nurhadi (SD)

Björn Tenland Nurhadi (SD)

Sophia Ahlin, Moderata samlingspartiet (M)

Sophia Ahlin (M)

Hjälpte informationen på sidan dig?