Regionstyrelsens serviceutskott

Serviceutskottet ansvarar bland annat för beredning av investeringsplanen för beslut i regionfullmäktige och interna miljö- och hållbarhetsfrågor.

Kontinuerlig uppföljning sker av regionservice verksamhetsuppdrag och kostnadseffektivitet.

Serviceutskottet är beslutsinstans i ärenden som delegerats av regionstyrelsen.

Ledamöter 2019-2022

  • Lars Karlsson (C), ordförande
  • Kjell-Åke Karlsson (S), vice ordförande
  • Per-Ivar Johansson (C)
  • Teo Zickbauer (S)
  • Margaretha Jonasson (SD)

Ersättare

  • Johan Sandberg (M)
  • Peter Christensen (L)
  • Johanna Beijer (S)
  • Erik Ohlson (V)
  • Göran Eklund (SD)