Regionstyrelsens folkhälsoutskott

Folkhälsoutskottet bereder strategiska folkhälsofrågor och följer upp effekterna av beslut i regionfullmäktige.

Folkhälsoutskottet ska bevaka frågor om mänskliga rättigheter och frågor om jämlikhet och jämställdhet i Region Blekinge.

Folkhälsoutskottet är beslutsinstans i ärenden som delegerats av regionstyrelsen.

Ledamöter 2019 - 2022

  • Magnus Gärdebring (M), ordförande
  • Christel Friskopp (S), vice ordförande
  • Robert Manea (KD)
  • Markus Alexandersson (S)
  • Camilla Karlman (SD)

Ersättare

  • Ingrid Hermansson (C)
  • Nils Ingmar Thorell (L)
  • Hampus Engqvist (S)
  • Lena Johansson (V)
  • Tommy Strannemalm (SD)