Regionstyrelsens folkhälsoutskott

Folkhälsoutskottet bereder strategiska folkhälsofrågor och följer upp effekterna av beslut i regionfullmäktige.

Folkhälsoutskottet ska bevaka frågor om mänskliga rättigheter och frågor om jämlikhet och jämställdhet i Region Blekinge.

Folkhälsoutskottet är beslutsinstans i ärenden som delegerats av regionstyrelsen.

Ordförande

  • Magnus Gärdebring (M), ordförande
  • Christel Friskopp (S), vice ordförande

Länk till kontaktuppgifter för regionstyrelsens folkhälsoutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommande sammanträden

Länk till sammanträdesdatum

Hjälpte informationen på sidan dig?