Regionstyrelsens personalutskott

Personalutskottet ska leda och samordna Region Blekinges HR- och lönepolitik.

Personalutskottet bereder ärenden inom HR som ska beslutas av regionfullmäktige och följer upp effekterna av beslut inom området.

Ledamöter 2019-2022

  • Erik Lindborg (KD), ordförande
  • Christina Mattisson (S), vice ordförande
  • Peter Christensen (L)
  • Magnus Johansson (S)
  • Nicolas Westrup (SD)

Ersättare

  • Magnus Gärdebring (M)
  • Robert Manea (KD)
  • Linda Ekström Sandstedt (S)
  • Erik Ohlson (V)
  • Björn T Nurhadi (SD)