Regionstyrelsens personalutskott

Personalutskottet ska leda och samordna Region Blekinges HR- och lönepolitik. HR är en förkortning av det engelska begreppet human resources.

Personalutskottet bereder ärenden inom HR som ska beslutas av regionfullmäktige och följer upp effekterna av beslut inom området.

Ordförande

  • Erik Lindborg (KD), ordförande
  • Christina Mattisson (S), vice ordförande

Länk till kontaktuppgifter för regionstyrelsens personalutskottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster