Växtplats Blekinge -
vår gemensamma färdplan

Den regionala utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge är vår gemensamma färdplan, kartan som leder oss närmare visionen - fler människor som
lever, arbetar och utvecklas i Blekinge.

En växtplats behöver växtkraft. För invånaren handlar det om möjligheter till förbättrad livskvalitet och attraktiva livsmiljöer. För företag handlar det om ett starkare innovationsklimat och förutsättningar för tillväxt och expansion. Växtplats Blekinge är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Blekinge och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.

Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att fler ska vilja leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Blekinge ska vara en växtplats för människor, företag och hållbara lösningar.

Vi blir det vi gör - tillsammans

För att nå strategins mål krävs stark samverkan och samhandling. Region, kommun, statliga aktörer, akademi, näringsliv och civilsamhället har alla en roll för att nå strategins mål. Det är vad vi gör som för oss närmare vision och mål.

Två strategiska områden som skapar växtkraft

Växtplats Blekinges två strategiska områden ska tillsammans bidra till att Blekinge utvecklas till det önskade läget.

Det första strategiska området handlar om att utveckla attraktiva livsmiljöer. Utvecklingen av bebyggelse, transporter samt fysisk och digital infrastruktur skapar förutsättningar för hela Blekinge att växa. Människor ska ha goda förutsättningar att utvecklas, ha ett gott liv och må bra. Blekinge ska vara en växtplats för människor.

Det andra strategiska området handlar om att utveckla ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning. Regionens främsta resurs är människor och grunden för tillväxt är företag. Området fokuserar på att stärka människors möjlighet att utvecklas och arbeta samt att stärka företags och entreprenörers möjligheter att utvecklas i Blekinge.


I Blekinge utvecklar vi attraktiva livsmiljöer

Blekinge ska vara en attraktiv plats där människor vill leva och här finns möjlighet till utveckling. För det krävs gemensamma insatser för att utveckla en hållbar samhällsplanering och hög livskvalitet i hela Blekinge.

Läs mer om utmaningar, mål och prioriteringar

I Blekinge utvecklar vi ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning

Blekinge ska vara en attraktiv plats där människor vill arbeta, utvecklas och driva företag. För det krävs gemensamma insatser för att utveckla en god kompetensförsörjning och ett växande näringsliv i hela Blekinge.

Läs mer om utmaningar, mål och prioriteringar

Illustration av en trädgren av ek
Hittade du informationen du sökte?