tre stycken vindkraftverk i horisonten i havet

Så arbetar vi med hållbar utveckling

Hållbarhetsfrågor är en viktig del i arbetet för regional utveckling. Region Blekinge arbetar inte enbart med hållbar utveckling inom den egna organisationen, utan även länsövergripande med hållbar utveckling som ett horisontellt perspektiv för hela Blekinge.

En hållbar utveckling för länet innebär att vi arbetar med samtliga tre dimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa tre dimensioner är inte en avgränsad sakfråga utan finns med som ett horisontellt perspektiv i alla våra uppdrag och processer. Det kan till exempel handla om transporter, jämställdhet, energiförsörjning men också interna frågor som miljöledning och arbetsgivaransvar. En hållbar utveckling kräver långsiktighet, samverkan och samhandling, vilket behöver ske över geografiska gränser och med olika kompetenser.

Agenda 2030

Regeringen har bestämt att Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030 och de sjutton globala målen. Regionen är således en viktig aktör för genomförandet av målen med sina uppdrag inom regional utveckling, kollektivtrafik samt hälso- och sjukvård. Målen är därför en viktig utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin. Hur strategin ska bidra till Agenda 2030 går att läsa mer om här Pdf, 737.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Klimatsamverkan Blekinge

Region Blekinge ska också vara aktiv för att bidra till att de regionala miljömålen uppfylls med särskilt fokus på miljö-, klimat- och energifrågor. Genom Klimatsamverkan samarbetar regionen med Länsstyrelsen i Blekinge, kommunerna och andra lokala och regionala aktörer för att bidra till ett hållbart län. Klimatsamverkan Blekinge samverkar också med motsvarande forum i Kalmar och Kronobergs regioner. Mer om Klimatsamverkan går att läsa på hemsidan som går att hitta här Länk till annan webbplats..

Vägar till ett hållbart Blekinge 2020-2023

Region Blekinge arbetar också med det nationella uppdraget Hållbar Regional Utveckling som syftar till att stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Detta gör regionen genom att driva projektet Vägar till ett hållbart Blekinge, vilket går att läsa mer om här.

Hittade du informationen du sökte?