Så arbetar vi internationellt

Region Blekinges internationella arbete och samarbeten utgår från att stärka genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, Växtplats Blekinge. Internationell samverkan sker genom att delta i politiska nätverk och forum, bidra till genomförandet av EU:s program och fonder samt påverka EU-frågor med bäring på Blekinge och våra grannländer i Östersjöregionen.

 

Euroregion Baltic

Euroregion Baltic (ERB) är en plattform för regionalt politiskt samarbete i sydöstra Östersjöområdet.

Organisationen leds av en styrelse med regionala politiska ledare från medlemsorganisationerna samt en ungdomsstyrelse (Youth Board) som särskilt inkluderar ungas möjligheter till inflytande. Arbetets inriktning baseras på en gemensam arbetsplan med fokus på medlemsegionernas gemensamma utmaningar och projektutveckling för södra Östersjöområdet.

Medlemmar är: Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Bornholms regionkommun (DK), Region Pommern och Region Warmia-Mazurien (PL), och Klaipeda län (LT). Ordförandeskapet roterar årsvis och det operativa arbetet sköts av medlemsregionerna gemensamt eller i särskilda arbetsgrupper. Exempel på arbetsgrupper finns på området Energi och grön omställning.

Euroregion Baltic har en egen webbplats, Euroregion Baltic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Småland Blekinge Halland South Sweden

Småland Blekinge Hallands gemensamma Brysselkontor fungerar som regionens länk till EU:s besluts- och påverkansorgan.

Bakom Småland Blekinge Halland South Sweden står Regionförbunden i Kalmar län och Blekinge, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget i Kalmar län samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola.

Småland Blekinge Halland South Sweden har en egen webbplats, www.sbhss.eu Länk till annan webbplats.

EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 och definierar de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. Strategin pekar ut tre gemensamma mål; rädda havsmiljön, sammmanlänka regionen och öka välståndet.

Östersjöstrategin har en egen webbplats, www.balticsea-region-strategy.eu Länk till annan webbplats..

Blekinge projekt- och EU-nätverk

Blekinges nätverk av projektaktörer och EU-samordnare fungerar som en viktig länk för regionens arbete med internationella samarbeten och projektutveckling. I nätverket ingår representanter från Blekinges kommuner samt övriga offentliga aktörer som arbetar med Blekinges utveckling.


Kontakta Region Blekinge om du är nyfiken på nätverket.

Hittade du informationen du sökte?