Så arbetar vi internationellt

Region Blekinges internationella arbete och samarbeten utgår från att stärka genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, Växtplats Blekinge. Internationell samverkan sker genom att delta i politiska nätverk och forum, bidra till genomförandet av EU:s program och fonder samt påverka EU-frågor med bäring på Blekinge och våra grannländer i Östersjöregionen.

 

Euroregion Baltic

Euroregion Baltic (ERB) är en plattform för regionalt politiskt samarbete i sydöstra Östersjöområdet.

Organisationen leds av en styrelse med regionala politiska ledare från medlemsorganisationerna och sammanträder tre gånger per år. Arbetets inriktning baseras på en gemensam Action Plan med fokus på områdets gemensamma utmaningar samt stöd till projektutveckling inom södra Östersjöområdet.

Medlemsorganisationer är: Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Bornholms regionkommun (DK), Region Pommern och Region Warmia-Mazurien (PL), och Klaipeda län (LT). Ordförandeskapet roterar årsvis och det operativa arbetet hanteras av medlemsregionerna gemensamt.

Region Blekinge har varit medlemmar sedan organisationen bildades 1998.

Euroregion Baltic har en egen webplats, Euroregion Baltic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Småland Blekinge Halland South Sweden

Småland Blekinge Hallands gemensamma Brysselkontor fungerar som regionens länk till EU:s besluts- och påverkansorgan.

Bakom Småland Blekinge Halland South Sweden står Regionförbunden i Kalmar län och Blekinge, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget i Kalmar län samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola.

Småland Blekinge Halland South Sweden har en egen webbplats, www.sbhss.eu Länk till annan webbplats.

EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 och definierar de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. Strategin pekar ut tre gemensamma mål; rädda havsmiljön, sammmanlänka regionen och öka välståndet.

Östersjöstrategin har en egen webbplats, www.balticsea-region-strategy.eu Länk till annan webbplats..

Blekinges EU-nätverk

Blekinges nätverk av EU-samordnare fungerar som en viktig länk för regionens internationella samverkan. I nätverket ingår representanter för regionens kommuner, landsting och högskola samt kustbevakning och boverk.

Kontaktperson på Region Blekinge är Johanna Rönn.

Text

Hittade du informationen du sökte?