Uppföljning

Här hittar du uppföljningar kopplade till den regionala utvecklingen i Blekinge.

Uppföljningsrapporten innehåller en beskrivning av utvecklingen i Blekinge och uppföljning av de mål som finns i den regionala utvecklingsstrategin - Växtplats Blekinge.

Läs uppföljningen av Växtplats Blekinge

I konjunkturläget i Blekinge publiceras kvartalsvis den senaste statistiken vad det gäller nationell konjunktur, arbetslöshet, varsel, sysselsättning, gästnätter och befolkning.

Läs om konjunkturläget i Blekinge Öppnas i nytt fönster.

Kommunrapporter

Region Skåne har tagit fram rapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi för kommunerna i Blekinge. Rapporterna uppdateras löpande i oregelbundet intervall.

I samband med att SCB släppte den registerbaserade sysselsättningsstatistiken för 2019 skedde en förändring av definitionen på hur mycket en individ behöver arbeta för att räknas som sysselsatt. Detta förde med sig ett omfattande tidsseriebrott, vilket innebär att sysselsättningsförändringar på branschnivå inte kan redovisas. Långa tidsserier för total sysselsättning har konstruerats via en enkel nivåjustering för att hantera tidsseriebrotten, men detta har inte kunnat göras på ett tillfredsställande sätt för den branschfördelade sysselsättningen. Vi arbetar på att ta fram ett alternativt mått för att kunna mäta branschfördelad sysselsättning över tid.

För att ta del av Skånes kommunrapporter besök Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Fördjupande analyser

Region Blekinge följer utveckling i Blekinge län och ansvarar för uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin, Växtplats Blekinge. På denna sida samlar vi de rapporter som handlar om länets utveckling inom olika områden.

Övergripande analyser

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet

OECD Territorial Reviews Småland – Blekinge

Befolkningsutveckling

Kompetensförsörjning

Näringsliv och innovation

Samhällsplanering

Hittade du informationen du sökte?