Blekingebornas hälsa

Vi lever allt längre och andelen äldre i vårt län ökar. För att följa hälsoutvecklingen i vår befolkning genomförs enkätundersökningen Hälsa på lika villkor med utökat urval vartannat år i Blekinge.

Blekingarna mår allt bättre. Det visar resultatet av 2018 års folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor som publicerades under våren 2019. Det är en undersökning där 280 000 svenskar, varav 2 800 blekingar, har fått svara på ett antal frågor om sin upplevda hälsa. Utvecklingen går mot en bättre hälsa, men precis som tidigare undersökningar så visar årets enkätundersökning att Blekinges invånare skattar sin hälsa något lägre än i övriga landet.

Det finns också skillnader i den upplevda hälsan, både mellan män och kvinnor och mellan olika socioekonomiska grupper. Med andra ord anses hälsan varken jämställd eller jämlik.

Du kan läsa mer om resultaten och hela folkhälsorapporten för Blekinge nedan.

Hjälpte informationen på sidan dig?