Kommunrapporter

Region Skåne har tagit fram rapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi för kommunerna i Blekinge.

Rapporterna uppdateras löpande i oregelbundet intervall. Här är en översikt av de senaste tre uppdateringarna:

  • 2021-04-23 Detta är en omfattande uppdatering av kommunrapporterna. Det som främst återstår att uppdatera under 2021 är avsnitten om pendling, nystartade företag, största arbetsgivare och aktiva företagare efter bransch.
  • 2020-04-03 uppdaterad med ny statistik bland annat för befolkning, sysselsättning, yrke, arbetslöshet, utbildning.
  • 2019-03-15 Arbetslöshetsstatistik och befolkning uppdaterade till 2018.
  • 2018-12-18 Sysselsättning och sysselsättningsgrad uppdaterad till senaste år (2017). Bruttoregion, produktivitet och lönesummor uppdaterade till senaste år (2016). Utlandsägda företag uppdaterade till 2017.
  • 2018-08-29 Nyföretagande uppdaterat till 2017, branschfördelade aktiva företagare uppdaterade till 2016. Ett nytt avsnitt om bostadsbyggande och bostadsbestånd har tillkommit. Förbättrad layout av tabeller.

I samband med att SCB släppte den registerbaserade sysselsättningsstatistiken för 2019 skedde en förändring av definitionen på hur mycket en individ behöver arbeta för att räknas som sysselsatt. Detta förde med sig ett omfattande tidsseriebrott, vilket innebär att sysselsättningsförändringar på branschnivå inte kan redovisas. Långa tidsserier för total sysselsättning har konstruerats via en enkel nivåjustering för att hantera tidsseriebrotten, men detta har inte kunnat göras på ett tillfredsställande sätt för den branschfördelade sysselsättningen. Vi arbetar på att ta fram ett alternativt mått för att kunna mäta branschfördelad sysselsättning över tid.

För att ta del av Skånes kommunrapporter besök Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunspecifika rapporter

Rapporterna öppnas i en ny flik.

Hjälpte informationen på sidan dig?