Illustration av tre personer som sitter och arbetar och tänker tillsammans

Strategisk inriktning -
I Blekinge utvecklar vi ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning

God kompetensförsörjning och Växande näringsliv är inriktningens två utvecklingsområden. Nedan beskrivs mål, delmål och prioriteringar för att utveckla ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning i Blekinge.

Fler Blekingebor i arbete

DELMÅL

 • Ökad tillgång till gymnasial och eftergymnasial kompetens
 • Arbetsgivare har stärkt tillgång till efterfrågad arbetskraft
 • Få in fler personer på arbetsmarknaden

PRIORITERINGAR

 • Verka för ett större arbetskraftsdeltagande och inkludering på arbetsmarknaden, särskilt
  för utsatta grupper
 • Främja mer jämställd arbetsmarknad och utbildningssektor
 • Breddat utbud av utbildning och mer samverkan mellan utbildningsaktörer och arbetsgivare
 • Stärka arbetsgivarnas arbete med kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv
 • Utveckla möjligheterna till livslångt lärande
 • Stärka individers möjlighet till omställning
 • Stärka tillgången till högkvalificerad kompetens inom länets specialiseringar
 • Främja tillgången till kvalificerad arbetskraft inom områden med stora rekryteringsbehov
  handlingsplan för kompetensförsörjning Blekinge Pdf, 970.9 kB.

Stärkt konkurrenskraft i näringslivet

DELMÅL

 • Stärkt innovationskraft
 • Ökad internationalisering

PRIORITERINGAR

 • Utveckla det regionala innovationsekosystemet
 • Skapa öppna arenor för sektors- och branschöverskridande samverkan och mobilisering
  kring samhällsutmaningar och styrkeområden.
 • Främja ett mer internationaliserat näringsliv
 • Stödja och vidareutveckla Blekinges specialiseringar
 • Driva på grön och digital omställning i näringslivet och offentlig sektor

Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen

DELMÅL

 • Ökat entreprenörskap
 • Fler växande företag
 • Ökad diversifiering

PRIORITERINGAR

 • Främja ett breddat näringsliv och minskad sårbarhet
 • Stimulera till ökat entreprenörskap och företagande
 • Stärka det företagsfrämjande systemet
 • Verka för öppen attityd för nya företagsidéer
 • Attrahera investeringar i och nyetableringar av företag

Blekinge ska vara en växtplats för människor, företag och hållbara lösningar.

Illustration av en man som vattnar med en vattenslang
Hittade du informationen du sökte?