Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2024-04-11, protokoll §§ 52 – 67

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-04-11

Justeringsdatum

2024-04-18

Anslagsdatum

2024-04-18

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?