Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsämndens trafikutskott, sammanträde 2024-05-02, protokoll § 9

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens trafikutskott

Sammanträdesdatum

2024-05-02

Justeringsdatum

2024-05-16

Anslagsdatum

2024-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?