Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2024-05-21, protokoll §§ 53-68, §§ 70-74

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-21

Justeringsdatum

2024-05-28

Anslagsdatum

2024-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Bergkvist

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?