Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2024-06-05, protokoll omedelbar justering §§ 169-170,183

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-05

Justeringsdatum

2024-06-05

Anslagsdatum

2024-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?