Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Instans, sammanträde 2024-04-17, protokoll omedelbar justering §§ 113,117,129

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-04-17

Justeringsdatum

2024-04-17

Anslagsdatum

2024-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2024-04-17 §§ 113,117,129

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?