Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2024-05-16, protokoll §§ 20 – 30

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-16

Justeringsdatum

2024-06-03--04

Anslagsdatum

2024-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?