Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2024-05-24, protokoll §§ 26-38

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2024-05-24

Justeringsdatum

2024-06-05

Anslagsdatum

2024-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Samverkansnämnden i Blekinge sammanträde 2024-05-24

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?