Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2024-06-05, protokoll §§ 145-201


Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-05

Justeringsdatum

2024-06-10

Anslagsdatum

2024-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2024-06-05

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?