Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2024-04-11, protokoll omedelbar justering § 59

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-04-11

Justeringsdatum

2024-04-11

Anslagsdatum

2024-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?