Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2024-06-19, protokoll §§ 91-126

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-06-19

Justeringsdatum

2024-06-28

Anslagsdatum

2024-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionfullmäktige sammanträde 2024-06-19

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?