Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens trafikutskott, sammanträde 2024-06-10, protokoll § 21

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens trafikutskott

Sammanträdesdatum

2024-06-10

Justeringsdatum

2024-06-12

Anslagsdatum

2024-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?