Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2024-06-13, protokoll §§ 75-88.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Justeringsdatum

2024-06-19

Anslagsdatum

2024-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2024-06-13

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?