Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Budgetberedingen, sammanträde 2024-05-28, protokoll §§ 26 – 27

Styrelse/nämnd

Budgetberedningen

Sammanträdesdatum

2024-05-28

Justeringsdatum

2024-06-05

Anslagsdatum

2024-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?