Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2024-05-29, protokoll omedelbar justering §§ 143-144

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-05-29

Justeringsdatum

2024-05-29

Anslagsdatum

2024-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Bergkvist

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?