Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2024-05-08, protokoll §§ 68-90

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-05-08

Justeringsdatum

2024-05-17

Anslagsdatum

2024-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionfullmäktige sammanträde 2024-05-08

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?